seyedrezabazyar>

مشاورین کرمان

++این مطلب توسط احسان افشارمنش تهیه و نشر گردیده است++
مشترک روزنامه مشاورین شوید
پس از تکمیل فرآیند ثبت نام، ایمیل دریافتی را تایید نمایید.
یادداشت سردبیر

زکات علم، نشر آن است!

دوستان و همراهان وبسایت مشاورین :

کلام آغازین را از مدیریت محترم وبلاگ بیان وام می گیرم; هر وبلاگ می تواند پایگاهی برای نشر علم و دانش باشد. بهره برداری علمی از وبلاگ ها نقش بسزایی در تولید محتوای مفید فارسی در اینترنت خواهد داشت. انتشار جزوات و متون درسی، یافته های تحقیقی و مقالات علمی از جمله کاربردهای علمی قابل تصور برای ,بلاگ ها است.همچنین وبلاگ نویسی یکی از موثرترین شیوه های نوین اطلاع رسانی است و در جهان کم نیستند وبلاگ هایی که با رسانه های رسمی خبری رقابت می کنند. فراموش نکنیم که زکات علم نشر آن است و برای سهیم کردن دیگران در آنچه کسب کرده ایم لحظه‌ای نباید درنگ کنیم.

طرح تحول بنیادین که سال های تحصیلی  کنونی آغازی عملی بر تئوری مطرح شدۀ آن به شمار می‌آید ما را برآن داشت تا همسو با این تحول عظیم در عرصۀ تعلیم و تربیت دانش‌آموزان این مرز و بوم گام برداریم و نشریه‌ای داخلی تهیه و انتشار دهیم و از این طریق هم‌قدم با دیگر همکاران در این راه دشوار حرکتی رو به جلو داشته باشیم. نظام آموزشی جدید که از آن با نام «شش،سه،سه» یاد می‌شود تنها یک نام و تقسیم بندی صرف نیست و از همین ابتدای امر با بحرانی که برای تامین مدرس مقطع ابتدایی و اختلالی که در ساعات تدریس همکاران مقطع راهنمایی ایجاد کرده خود حاکی از نیازمندی ما به برنامه‌ریزی‌های بیشتر در این زمینه می‌باشد.

سال تحصیلی 92-91 برگی مهم در کتاب تاریخ آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌گردد و آغازی بر این تحول  .نظام آموزشی جدید ظرفیت‌های بالقوۀ زیادی برای پیشرفت و اعتلای سطح کیفی آموزش در ایران را دارا است و این موضوع را می‌توان از مشاهدۀ پیشرفت کشورهای دیگری که مدل آموزشی مشابه ما را تجربه می‌کنند برداشت کرد. پیشتر طرح های جزئی و کلی دیگری را در این زمینه امتحان کرده‌ایم. برای نمونه نظام ترمی واحدی را همگی به خاطر داریم که پس از مدتی بدلیل مشکلات عدیده‌ای که ایجاد کرد به راحتی کنار گذارده شد. در پایان باید خاطرنشان کنم که اگر تمایل داشته باشیم سند تحول بنیادین سند افتخار آموزش و پرورش باشد نیاز به همکاری جمعی در این زمینه خواهد بود و برهیچ‌کس پوشیده نیست که در صورت عدم همکاری جمعی، با نواقص نظام قدیم که طرح جدید از لحاظ تقسیم‌بندی پایه‌ها به آن شباهت دارد برخورد خواهیم کرد. 

                                                                                       

احسان افشارمنش
آخرین نظرات

زبان و ادبیات فارسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
املا ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
دستور زبان و نگارش ۵ ۶ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
تاریخ ادبیات ۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
آرایه ها ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قرابت معنایی ۱۰ ۸ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹

زبان عربی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ترجمه و تعریب ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸
درک مطلب ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
تشکیل ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
تحلیل صرفی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
قواعد ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸

دین و زندگی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سال دوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال سوم ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹ ۹
سال چهارم ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷ ۷

زبان انگلیسی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
واژگان ۷ ۶ ۶ ۷ ۸ ۸ ۸
گرامر ۳ ۴ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
Cloze Test ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵
درک مطلب (Reading) ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۱۰ ۸ ۸ ۸

دروس اختصاصی رشته ی تجربی

علوم زمین سال چهارم

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱ ۱ ۱
فصل ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
فصل ۳ ۱ ۲ ۲ ۲ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۶ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۷ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۲ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۱ ۲ ۲
فصل ۱۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۱۱ ۲ ۲ ۱ ۲
فصل ۱۲ ۱ ۱ ۱ ۱

زمین شناسی سال سوم

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
فصل ۱
فصل ۲ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱
فصل ۳ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۵ ۳ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲
فصل ۶ ۳ ۲ ۲ ۲ ۱ ۳
فصل ۷ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
فصل ۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
فصل ۹ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲ ۱

ریاضی

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
تصاعد و لگاریتم ۱ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲
آنالیز ترکیبی و احتمال ۲ ۳ ۳ ۳ ۵ ۲ ۲
معادله های مثلثاتی ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۳
تابع ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۱ ۳
مشتق و کاربرد آن ۶ ۵ ۶ ۳ ۴ ۴ ۴
حد و پیوستگی، حد دنباله و مجانب ۳ ۳ ۳ ۵ ۲ ۲ ۳
مقاطع مخروطی ۲ ۲ ۲ ۲ ۳ ۲ ۲
انتگرال ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
توابع نمایی و لگاریتمی ۱ ۲ ۱ ۱
دستگاه معادلات ۱ ۱ ۱ ۱
معادله ی درجه ۲ ۱ ۱ ۱ ۱
ماتریس ۱ ۱ ۱ ۱
هندسه ۱ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
آمار ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

زیست شناسی ۱

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
مولکول های زیستی
سفری به درون سلول ۲ ۳ ۳ ۱
سازمان بندی سلول ها ۱ ۱ ۱ ۲ ۱
تغذیه و گوارش ۴ ۳ ۲ ۴
تبادل گازها ۱ ۲
گردش مواد ۴ ۴ ۴ ۲ ۵ ۵
تنظیم محیط داخلی و دفع مواد زاید ۱ ۱
حرکت ۱ ۴ ۴ ۲ ۳ ۲

زیست شناسی ۲

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ایمنی ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱
دستگاه عصبی ۲ ۱ ۱ ۲ ۴ ۳
حواس ۳ ۱ ۱ ۱ ۱
هورمون ها و دستگاه درون ریز ۱ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱
ماده ی ژنتیک ۱ ۱ ۱ ۱
کروموزوم ها و میتوز ۲ ۱ ۱ ۱ ۲
میوز و تولید مثل جنسی ۱ ۱ ۱ ۲
ژنتیک و خاستگاه آن ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۳
تولید مثل گیاهان ۲ ۳ ۳ ۲ ۲ ۳
رشد و نمو در گیاهان ۱ ۱ ۱ ۱ ۲ ۲
تولید مثل و رشد و نمو جانوران ۲ ۳ ۳ ۲ ۳ ۳

زیست شناسی پیش دانشگاهی

موضوع   /   سال ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
پروتئین سازی ۱ ۲ ۲ ۳ ۳ ۲
تکنولوژی زیستی ۲ ۲ ۲ ۱
پیدایش و گسترش زندگی ۱ ۱
تغییر و تحول گونه ها ۱ ۱ ۳
ژنتیک جمعیت ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۴
پویایی جمعیت ها و اجتماعات زیستی ۱ ۱ ۱ ۱
رفتار شناسی ۲ ۳ ۱ ۱
شارش انرژی در جانداران ۳ ۳ ۳ ۵ ۴ ۷
ویروس ها و باکتری ها ۳ ۳ ۳ ۴ ۱ ۲
آغازیان ۴ ۳ ۳ ۳ ۲ ۳
قارچ ها ۱ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲

فیزیک

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
آینه، عدسی و شکست ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
ویژگی های ماده و انرژی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
گرما و قانون گازها ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳ ۳
الکتریسیته ساکن و خازن ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
مدارهای الکتریکی ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
القای مغناطیسی ۱ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۲
کار و انرژی ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
حرکت شناسی ۳ ۴ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳
دینامیک ۲ ۳ ۲ ۲ ۲ ۳ ۳
حرکت نوسانی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
امواج مکانیکی ۱ و ۲ ۳ ۳ ۴ ۴ ۳ ۱ ۱
امواج الکترومغناطیسی ۲ ۱ ۱ ۲ ۱ ۱ ۱
فیزیک اتمی ۳ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۳
فشار ۱ ۱ ۱ ۱
مغناطیس ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
صوت ۲ ۱
فیزیک هسته ای ۱

شیمی ۲

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
ساختار اتم ۳ ۲ ۲ ۱ ۲ ۲ ۲
جدول تناوب عناصر ۲ ۳ ۳ ۳ ۲ ۲ ۲
پیوند یونی ۲ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
پیوند کووالانسی ۲ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۴
شیمی آلی ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲

شیمی ۳

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
استوکیومتری ۵ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
ترمودینامیک ۳ ۳ ۴ ۳ ۴ ۴ ۴
محلول ها ۴ ۳ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴

شیمی ۴

موضوع   /   سال ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲ ۹۳ ۹۴
سینتیک شیمیایی ۳ ۳ ۲ ۳ ۳ ۳ ۳
تعادل ۳ ۳ ۳ ۲ ۳ ۲ ۳
اسید و باز ۴ ۴ ۴ ۴ ۳ ۳ ۲
الکتروشیمی ۳ ۴ ۳ ۴ ۳ ۴ ۳

نظرات (۰)

برای نظر دادن اولین نفر باشید

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">